تبلیغات
شرایط ازدواج موقت
شرایط ازدواج موقت
آفتاب یزد: یك متخصص علوم رفتاری و آسیب شـنـاسی اجتماعی از كاهش سن ازدواج موقت و افزایش سن ازدواج دائم در كشور خبر داد.

‌ابهری در گفتگو با مهر با اشاره به اینكه سن ازدواج نسبت به 10 سال قبل 27 درصد افزایش پیدا ‌كرده است، گفت: با توجه به ازدیاد آمار دختران در دانشگاهها و علاقه آنها به ادامه تحصیل؛ توقعات اجتماعی و ‌رفتاری آنان نیز افزایش یافته است، از سویی دیگر مشكل بیكاری ، تورم ، گرانی مسكن و افزایش بی رویه اجاره بها ‌در شهرهای بزرگ نیز باعث شده تا پسران كمتر به ازدواج اشتیاق نشان دهند.

‌وی ادامه داد: هر چند در شهرهای كوچك و روستاها با توجه به بافت اقلیمی و فـرهـنـگـی ، كـاهـش سـن ازدواج را نشان ‌مـی دهـد امــــا در شهرهای بزرگ به ویژه درتهران علیرغم آمادگی دختران برای ازدواج هنوز حـد اسـتاندارد ‌مناسبی برای سن ازدواج دختران تعیین نشده است.

‌این متخصص علوم رفتاری و آسیب شناسی اجتماعی از افزایش 25 درصدی آمار ازدواج موقت در كشور خبر داد و ‌تاكید كرد: متاسفانه مشكلات عنوان شده هنوز مانع بزرگی بــر سر راه ازدواج جوانان می باشد.‌
 
وی افزود: متوسط سن ازدواج در حال حاضر 25 تا 35 سال برای پسران و 24 تا 30 سال برای دختران است و در ‌ازدواج موقت نـیـز جوانان پـــــایین تر از این سن اقدام به ازدواج می‌‌كنند.
 
‌ابــهری تصریح كرد: در زمینه حل مشكل ازدواج، شاید خانــواده ها با سهل گزینی شرایط و دختران نیز با كاهش ‌سطح توقعات و پسران نیز با قبول مشاغل غیر اداری می توانند موثر باشند.‌این متخصص علوم رفتاری و آسیب شناسی اجتماعی نقش اصلی را در این میان بر عهده دولت دانست و گفت: دولت با ‌اشتغالزایی ، كارآفرینی و ایجاد مسكن ارزان قیمت ، اعـطـای وامـهـای ازدواج بـــــدون وجـود دلال ها و بوروكراسی می ‌تواند به كاهش آسیبهای اجتماعی و افزایش آمار ازدواج همت گمارد.‌طبقه بندی: اخبار ازدواج موقت،
ارسال در تاریخ یکشنبه 6 دی 1388 توسط پسرک
قالب وبلاگ