تبلیغات
شرایط ازدواج موقت
شرایط ازدواج موقت

ماده 1041 قانون مدنی

عقد نکاح دختر قبل از 13 سالگی تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به 15 سال تمام

شمسی منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت یا تشخیص دادگاه صالح است .
طبقه بندی: اخبار ازدواج موقت،
ارسال در تاریخ سه شنبه 8 دی 1388 توسط پسرک
قالب وبلاگ